Правоъгълни въздуховоди

Въздуховоди правоъгълни прави на европрофил
Р Направа
L-1000mm
Направа
L-1250mm
Монтаж Дебелина
до 750 – Е 20 27.40 лв. 24.30 лв. 13.00 лв. 0,60
до 1200 – Е 20 22.50 лв. 20.30 лв. 12.00 лв. 0,60
до 2700 – Е 20 20.90 лв. 19.10 лв. 11.00 лв. 0,60
до 5000 – Е 20 22.90 лв. 21.40 лв. 10.00 лв. 0,80
до 5000 – Е 30 28.80 лв. 26.90 лв. 11.00 лв. 1,00

 

Въздуховоди правоъгълни фасонни на европрофил
Р Направа Монтаж Дебелина
до 750 – Е 20 68.20 лв. 18.10 лв. 0,60
до 1200 – Е 20 45.80 лв. 15.40 лв. 0,60
до 2700 – Е 20 39.20 лв. 13.60 лв. 0,80
до 5000 – Е 20 29.00 лв. 12.70 лв. 0,80
до 5000 – Е 30 34.80 лв. 12.70 лв. 1,00

 

Забележки:

  1. Цената е за м2въздуховод без ДДС.
  2. Цената за направа е за оребрен въздуховод с монтирани фланци от европрофил.
  3. В цената на монтаж са включени уплътнителна гума, подвески, окачвачи и т.н., без направа на строителни отвори
  4. Цената за монтаж е за височина до 3 м.
  5. За височина до 5 м – К=1,05.
  6. За височина на монтажа над 5 м цената се калкулира индивидуално.
  7. Към горепосочените цени се прилагат търговски отстъпки в зависимост от заявеното количество.